MARGODOORS - Automatyka, bramy, szlabany

Szlaban1(3)Systemy parkingowe dają możliwość sprawnego zarządzania parkingiem od kilku do kilkuset użytkowników. Szlabany mogą być obsługiwane przez ochronę, zdalnie drogą radiową lub czytnikiem kart.

Dodatkowo w ofercie posiadamy zintegrowane systemy kontroli wjazdu oparte na zarządzaniu komputerem. Szeroka oferta pozwala nam na zastosowanie wielu rozwiązań wyzwalania wjazdu/wyjazdu.

Wjazd może odbywać się poprzez najazd na pętlę indukcyjną, linię foto, pilot, kartę, jak również poprzez zdalne zarządzanie komputerem który daje nam możliwość rejestracji wjazdu dodatkowo np. poprzez kamery rozpoznające tablice rejestracyjne.

Samo korzystanie z wjazdu ułatawiamy poprzez sygnalizację świetlną wjazdu światło czerwone/zielone, sygnalizowanie najazdu na pętle indukcyjną, oznaczenie samych szlabanów tablicami informacyjnymi.

SCAN0001111(1)