MARGODOORS - Automatyka, bramy, szlabany

Przegląd bram szybkobieżnych

Mosty przeładunkowe, bramy przemysłowe i uszczelnienia bramowe są nieodzownymi urządzeniami w codziennej pracy obiektów logistycznych, przemysłowych oraz magazynowych. Dlatego tak istotna jest ich regularna konserwacja i serwis. Przegląd bram przemysłowych pozwala na minimalizację ewentualnych przestojów i przede wszystkim zapobiega nieprzyjemnym sytuacjom w przyszłości. Z tego względu powinno się korzystać zarówno z przeglądów gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych, o czym nie wszyscy pamiętają.

Przegląd bram szybkobieżnych niesie za sobą szereg korzyści. Najważniejsza z nich to utrzymanie sprawności urządzeń przez cały okres ich eksploatacji. Druga rzecz to to, że regularne prace konserwacyjne wydłużają czas ich eksploatacji, co minimalizuje koszty. O tym, że bramy powinny być poddawane systematycznym przeglądom mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. Wedle przepisów przeglądy nie powinny odbywać się rzadziej niż raz na rok. Są firmy, które ignorują zalecenia i przeglądy traktują jako zbędny wydatek, co nie raz okazuje się zgubne w skutkach.

systemy przeładunkowe

Przegląd systemów przeładunkowych

Podobnie, jak w przypadku bram, regularnie powinien odbywać się przegląd systemów przeładunkowych. Jednak przez to, że cechują się one dużą intensywnością eksploatacji albo trudne są przy nich warunki pracy, np. przez wilgoć lub niską temperaturę, najlepiej, żeby ich konserwacje odbywały się częściej, nawet dwa, czy cztery razy na rok. Rampy przeładunkowe są częścią konstrukcji budynku lub zewnętrznym stanowiskiem przeładunkowym, która pozwala na sprawne i przede wszystkim bezpieczne przeładowanie towarów między magazynem a pojazdem spedycyjnym. Szczegółowe wytyczne na temat przeglądów poszczególnych urządzeń przemysłowych są zamieszczane w dokumentacji technicznej.