REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARGODOORS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Strona www.margodoors.pl (w szczególności www.margodoors.pl/nowy-sklep/) zwana dalej „Sklepem Internetowym Margodoors” jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma Margodoors Wojciech Supeł z siedzibą w Ząbkach przy ul. Obrońców 7, 05-091 Ząbki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 1132565202 oraz REGON: 142281440.

2.Sklep Internetowy Margodoors prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www należącej do Margodoors.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym może być:

– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – konsument

– osoba nieposiadająca statusu konsumenta – przedsiębiorca,

4.Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny obowiązujące w dniu związania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy.

5. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają cenę brutto z doliczonym podatkiem Vat.

6.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów.

II.ZAMÓWIENIA.

1.Złożenie zamówienia przez Sklep Internetowy jest możiwe:

-po dokonaniu rejestracji – w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym,

– bez rejestracji – Klient może dokonać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednak w tym przypadku rezygnuje z utworzenia konta i przypisanych do niego funkcjonalności.

2.Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto.

3. Jeżeli Klient jest konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

login – dowolna wybrana nazwa konta Klienta,
hasło do konta,
aktywny adres e-mail,
imię i nazwisko,
adres zamieszkania – ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
numer telefonu,

4.Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

login – dowolna wybrana nazwa konta Klienta,
hasło do konta,
aktywny adres e-mail,
firma,
numer Identyfikacji Podatkowej NIP,
adres siedziby – ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
imię i nazwisko osoby do kontaktu,
numer telefonu.

5.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 odziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dodając wybrane towary do „Koszyka”.

7. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient w Koszyku otrzyma podsumowanie zamówienia, które złożył między innymi ze sposobem płatności oraz sposobem dostarczenia towarów wybranym przez Klienta, a następnie aby związać się umową na odległość Klient będzie zobowiązany złożyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty poprzez użycie odpowiedniego przycisku.

8.W sytuacji wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, elektronicznego na podany przez Klienta adres email, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Margodoors.

9.W sytuacji wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, na podany przez Klienta adres email, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość najpóźniej w chwili dostarczenia produktów do Klienta.

III. PŁATNOŚCI.

1.Zapłata za zamówiony przez Klienta towar może być dokonana:

– gotówką – przy odbiorze osobistym przez Klienta towarów w siedzibie Firmy Margodoors
– gotówką – przy odbiorze towaru przez Klienta od kuriera,
– tradycyjnym przelewem lub elektronicznym na konto Margodoors podane na stronie Sklepu Internetowego,
2. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku, gdy Klient wnosi o wystawienie faktury VAT jest zobowiązany podać nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby oraz danymi dotyczącymi NIP. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient zgadza się na wystawienie przez Margodoors faktury VAT bez jego podpisu.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” oraz w przypadku „odbioru osobistego” procedura realizacji złożonego przez Klienta zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu i potwierdzeniu dostępności produktu w magazynie Margodoors.W przypadku płatności „przelewem” zamówienie złożone przez Klienta zostanie przekazane do realizacji w momencie wpływu wymaganej kwoty na konto Margodoors.
4. W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.

IV. DOSTAWA

1.Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta po spełnieniu warunków zawartych w punkcie III.
3.Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
4. Istnieje możliwość odbioru osobistego przez Klienta zamówionego towaru w siedzibie Margodoors przy ul. Obrońców 7, 05-091 Ząbki w godzinach pracy firmy od godziny 8:00 do godziny 16:00.
5.Przesyłki nadawane firmą kurierską doręczane są maksymalnie w ciągu 48h po dniu nadania.
6.Obowiązujące formy oraz koszty dostaw znajdują się w zakładce „Płatności i Dostawa” na stronie Sklepu Internetowego.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

V. ZWROTY I REKLAMACJE.

1. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym kuriera i w obecności kuriera spisać protokół reklamacji.
2. W przypadku ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas dostawy oraz wad towaru należy niezwłocznie powiadomić Margodoors za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@margodoors.pl oraz w przypadku ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas dostawy złożyć reklamację do firmy kurierskiej zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej firmie kurierskiej.
3. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego Margodoors.
4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu, od którego zakupu Klient odstąpił. Margodoors ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Margodoors dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W przypadku, gdy Margodoors nie zaproponowała, iż sama odbierze towar od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy Sklep Internetowy Margodoors odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia. Niezbędne są one przy:

– rejestracji nowego użytkownika – założeniu konta,
– logowaniu do sklepu,
– składaniu zamówienia.
2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym Margodoors zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz ze zmianami.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Polityka prywatności wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego Margodoors określa zasady ochrony informacji poufnych, w szczególności danych osobowych dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych przez Margodoors w ramach Sklepu Internetowego Margodoors.
2. Świadcząc usługi w postaci Sklepu Internetowego Margodoors dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych a dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych. Informacje te w tym dane osobowe są należycie zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przetwarzając dane osobowe Margodoors zwraca szczególną uwagę na to aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem bądź pozyskaniem w inny sposób przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, Klient którego dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do Margodoors o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sklepu Internetowego. Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą mailową na adres sklep@margodoors.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta takich jak kolor, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
2. Zawartość strony www.margodoors.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Margodoors a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta .
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd Polski zgodnie z właściwością określoną w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015 r.